Truyện online: Đại Chúa Tể Full


Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể. Đó là những gì diễn ra trong truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu thuộc thể loại truyện dị giới.
Truyện đại chúa tể
Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung. Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch.
Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa...
Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm? Giang hồ dậy sóng ra sao? Hiện đã full và có hỗ trợ file trên trang webtruyen.com. Cùng theo dõi để biết ai sẽ là Đại Chúa Tể nhé!
Link đọc truyện: http://webtruyen.com/dai-chua-te/
 
Tác giả bài viết: Mai Hoan
 
Share

Giới thiệu web hay